پنل 3 پنل 1

پنل 1

تعداد کاربران

1 الی 10 کاربر


تعداد پروژه

نا محدودپلاگین برد چابک معمولی(Agile Board)پلاگین برد چابک حرفه ایآموزش

آموزش ویدئویی کار با سیستمپشتیبانی

ارسال تیکت و ایمیلسورس کدقیمت

350000 تومانپنل 3 پنل 2

پنل 2

تعداد کاربران

10 الی 25 کاربر


تعداد پروژه

نا محدودپلاگین برد چابک معمولی(Agile Board)پلاگین برد چابک حرفه ایآموزش

آموزش ویدئویی کار با سیستمپشتیبانی

ارسال تیکت و ایمیلسورس کدقیمت

700000 تومانپنل 3 پنل 3

پنل 3

تعداد کاربران

25 الی 50 کاربر


تعداد پروژه

نا محدودپلاگین برد چابک معمولی(Agile Board)پلاگین برد چابک حرفه ایآموزش

آموزش ویدئویی کار با سیستمپشتیبانی

ارسال تیکت و ایمیلسورس کدقیمت

1500000 تومانپنل 3 پنل 4

پنل 4

تعداد کاربران

50 الی 100 کاربر


تعداد پروژه

نا محدودپلاگین برد چابک معمولی(Agile Board)پلاگین برد چابک حرفه ایآموزش

آموزش ویدئویی کار با سیستمپشتیبانی

ارسال تیکت و ایمیل،یک سالهسورس کدقیمت

3000000 تومانپنل ویژه پنل ویژه

پنل ویژه

تعداد کاربران

نا محدود


تعداد پروژه

نا محدودپلاگین برد چابک معمولی(Agile Board)پلاگین برد چابک حرفه ایآموزش

آموزش ویدئویی کار با سیستم به همراه مستندات آموزشی


پشتیبانی

تیکت،ایمیل و تماس تلفنی،یک سالهسورس کد

2000000 تومانقیمت

6000000 تومانتمامی تعرفه های فوق به مناسب اولین سال فعالیت تسک ساز تا آخر سال 1394 معتبر خواهد بود. برای اطلاع از تعرفه های جدید با ما تماس بگیرید.